Oikeusturvavakuutus (31.12.2017 asti)

1.1.2018 lukien yhdistyksen jäsenet on vakuutettu ammatillisella vastuu-ja oikeusturvavakuutuksella

Vakuutettu voi aiheuttaa toimeensa tai virkaansa kuuluvassa toiminnassa vahinkoa toiselle. Vastuuvakuutus kattaa toiselle aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingoissa on 85.000 €. Vakuutetun omavastuu jokaisessa vahinkotapahtumassa on 400 €. 

Oikeusturvavakuutus kattaa kulut lakimiesavun käyttämisestä vakuutetun työ- tai virkasuhdetta koskevissa asioissa. Korvauksen enimmäismäärä oikeusturvatapahtumassa on 10 000 €. Vakuutetun omavastuu jokaisessa oikeusturvatapahtumassa on 15 % kustannuksista, kuitenkin vähintään 250 €.

Täysjäsenenä sinulla on oikeusturvavakuutus laittoman irtisanomisen varalle. Vakuutuksesta voi hakea korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluihin jos

 • työsuhteesi on päätetty työnantajan taholta
 • työsuhteen päättäminen on riitautettu
 • olet ollut YTK-Yhdistyksen jäsen vähintään 6 kk irtisanomisen sattuessa
 • jäsenyys on ollut voimassa alle kaksi vuotta, kaikki työsuhteen päättämiseen liittyvät asiat ovat sattuneet vakuutuksen voimassaoloaikana
 • täytät työttömyysturvalain mukaisen työssäoloehdon vakuutustapahtuman sattuessa
 • olet maksanut sekä työttömyyskassan, että yhdistyksen jäsenmaksun
 • riita on käsiteltävissä Suomessa käräjäoikeudessa, hallinto-oikeudessa, työtuomioistuimessa tai näiden muutoksenhakuasteissa

Vakuutus ei kata

 • pelkkiä palkkasaatava-asioita
 • rikos- ja hakemusasioita,
 • asiaa, jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa,
 • vastapuolen oikeudenkäyntikuluja
 • konkurssista tai yrityksen saneerausmenettelystä johtuvia juttuja,
 • vakuutetun itse päättämiin työ- tai virkasuhteisiin liittyviä juttuja

Vakuutusmäärä ja omavastuu

Oikeusturvavahingossa korvauksen enimmäismäärä on 10 000 euroa. Vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden enimmäismäärä ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn aloittamista aiheutuneista kustannuksista sekä kustannuksista asiassa, joka on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä, on kuitenkin enintään 5 000 euroa.

Omavastuu on 15 prosenttia korvattavista kustannuksista, kuitenkin vähintään 250 euroa.

Edellä selostettu ei ole täydellinen selvitys oikeusturvavakuutuksen sisällöstä. Vakuutuksen
tarkan sisällön selvittämiseksi tutustu vakuutusehtoihin.

1.1.2017 voimaan tulleet vakuutusehdot löydät täältä.
(muutos: poistettu 8.1.1. toinen momentti)

1.1.2016 voimaan tulleet vakuutusehdot löydät täältä.
(muutos: 6 kk:n jäsenyysedellytys irtisanomisen sattuessa)

31.12.2015 asti voimassa olleet vakuutusehdot löydät tästä.


Näin käytät oikeusturvavakuutusta

 1. Soita tai lähetä viesti YTK-yhdistykseen
  Tarkastamme jäsenyytesi voimassaolon ja käymme läpi korvauksen saamisen yleiset edellytykset. 
 2. Valitse haluamasi asiamies (=lakimies/asianajaja)
  Voit itse valita asiamiehesi. Asiamiehen on oltava asianajaja tai lakimies. Halutessasi voit etsiä sopivan asiamiehen YTK-Yhdistyksen kanssa yhteistyötä tekevästä Opuslex-asianajoverkostosta. Verkoston lakimiehet tuntevat yhdistyksen tarjoaman vakuutuksen ja osaavat toimia sen mukaisesti. 

  Mikäli käytät muuta kuin Opuslex-verkoston lakimiestä, ohjaa asiamiehesi yhdistyksen kotisivuille tutustumaan oikeusturvavakuutuksen ehtoihin ja korvauksen hakemiseen.
 3. Hae korvausta asiamiehen välityksellä
  Saadaksesi oikeusturvaedun on siitä kirjallisesti ilmoitettava vakuutuksenantajalle (LähiTapiola) etukäteen. Lakimies laatii erikseen sovittaessa hakemuksen ja toimittaa sen LähiTapiolaan.
 4. Odota korvauspäätöstä 
  Vakuutuksenantaja antaa kirjallisen korvauspäätöksen.
  ​​​​​​​

​​​​​​​Korvaushakemuksen tekeminen

Oikeusturvahakemuksen löydät täältä.
Oikeusturvahakemusta tehdessäsi käytä vakuutuksen ottajana seuraavia yhteystietoja:

Nimi: YTK-Yhdistys Ry
Y-tunnus: 2010274-1
Lähiosoite: Teollisuuskatu 4
Postinumero: 32200
Postitoimipaikka: Loimaa
Sähköpostiosoite: yhdistys@ytk-yhdistys.fi
Puhelinnumero: 02 760 7630
Vakuutuksen numero: 1230162-1

Oikeusturvahakemus toimitetaan osoitteeseen:                            
LähiTapiola
Oikeusturvakorvaukset 
02010 LÄHITAPIOLA


Oikeusturvailmoitukseen kannattaa liittää kopiot asian laatua selvittävistä asiakirjoista, esim. osapuolten välillä käydystä kirjeenvaihdosta tai oikeudelle toimitetuista haastehakemuksista tai muista kirjelmistä.

Oikeusturvahakemuksen saapumisen jälkeen LähiTapiola pyytää tarvittaessa lisäselvitystä vahingon korvattavuuden selvittämiseksi. Kun kaikki tarvittavat tiedot ovat käytettävissä, LähiTapiola antaa kirjallisen korvausratkaisun, joka toimitetaan vakuutetulle ja hänen asiamiehelleen.

Kun oikeusturvaetu myönnetään, LähiTapiola korvaa vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut vakuutusehtojen mukaisesti.

LähiTapiolan yleinen jäsenneuvonta oikeusturvavahingoissa:
Korvausneuvonta 09 453 3690, sähköposti: oikeusturva@lahitapiola.fi.

Linkki kyselyyn